MEDIA

Thank you for your interest in my work beyond the pages of Raised Happy.

Website này không chỉ là nơi chia sẻ thông tin về Làm Cha mẹ cho tất cả mọi người - những ai muốn làm cha mẹ theo cách tự nhiên, bằng cách mình muốn một cách hạnh phúc và vui vẻ - mà còn là tập hợp những bài viết của tôi. 

 

Là một người làm việc trong ngành truyền thông, sáng tạo nội dung và đam mê viết về lĩnh vực giáo dục, gia đình, sự phát triển của trẻ nhỏ, tôi cảm thấy may mắn vì mình đã có thể truyền bá đi những thông điệp tích cực và cảm hứng nuôi dạy con cái cho các bậc phụ huynh - thông qua website, facebook fanpage và nhiều ấn phẩm khác của tôi. 

Nếu bạn quan tâm hoặc có nhu cầu để viết và xây dựng các nội dung khác nhau trong lĩnh vực nói trên,

đừng ngần ngại liên hệ với tôi: linhptn@outlook.com hoặc raisedhappy@gmail.com.

​------------------------------------------------

FIND YOUR WAY

01. VỀ LINH PHAN

02. SHOP

03. BLOG

04. PUBLICATIONS